چهار صورتک قابل اعتماد و شناخته شده جهانی

سطح رضایت مشتریان و کارمندان خود را در چند ثانیه بدست آورید

خانواده بزرگ رویال

 
شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

شاخص رضایت، نردبان پیشرفت

یکی از مهم ترین شاخص های عملکرد در حوزه رضایت سنجی، شاخص رضایت (Happy Index) میباشد؛ مدیران موفق به خوبی به این نکته واقف اند که با درک دقیق ابعاد شاخص رضایت(Happy Index)می‌توان کارایی سازمان و سودآوری بنگاه اقتصادی را به طور مفید تحت کنترل درآورند. این شاخص یکی از شاخص های کلیدی عملکرد در سازمان ها می باشد که برای بررسی میزان رضایتمندی به کار می رود. شاخص رضایت به صورت تاثیرگذاری وضعیت سازمان را ارزیابی کرده، و در نتیجه با تشخیص نقاط قوت و ضعف، پیشرفت و تغییرات را در طول زمان کنترل می کند و به این ترتیب به عنوان یک KPI مهم نقش اساسی در تحول سازمان را ایفا می نماید.

پیشرفت آسان

برای پیشرفت درکسب و کار، وفاداری مشتری و افزایش فروش، بهترین راه حل پیشرو در جهان را به کار ببندید و به راحتی بازخوردها را به پیشرفت  های مستمر تبدیل کنید.

افزایش سود و درآمد
افزایش شهرت برند
افزایش وفاداری و مراجعات
بهبود تجربه
شناسایی نقاط قوت و ضعف

صورتک های ما، انتخاب شما

سامانه پایش رضایتمندی راه حلی مناسب جهت ایجاد تحول در کسب و کار شما

ابزارهای اندازه گیری رضایت مشتریان و کارمندان

کنسول کلیدی (Smiley Terminal)

کنسول لمسی (Smiley Touch)

API اینترنتی (Web Smiley)