افزودنی ویژه مدل Smiley Touch

در خصوص مدل Smiley Touch این امکان وجود دارد که سامانه دریافت انتقادات و پیشنهادات بر روی سخت افزار دستگاه اضافه شود.

سامانه انتقادات و پیشنهادها (Suggestions Service)

خانواده بزرگ رویال

شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران