حضور پرقدرت سامانه پایش رضایتمندی مشتریان و کارمندان رویال در الکامپ ۲۰۱۸ شیراز و استقبال چشمگیر مردم و مسئولین