حضور پرقدرت سامانه پایش رضایتمندی مشتریان و کارمندان رویال در تلکام ۲۰۱۸ تهران و استقبال چشمگیر مردم و مسئولین