واحد بازرگانی رویال جهت انجام خدمات بهتر در سطح کشور، از اشخاص حقیقی و حقوقی جهت اخذ نماینگی رویال در استان ها دعوت به همکاری مینماید.

جهت ثبت درخواست اخذ نمایندگی رویال بر روی نام استان مورد نظر خود در نقشه زیر کلیک نمایید.