سایر امکانات

گزارش های ایمیلی و پیامکی

خلاصه ای از نتایج عملکرد خدماتتان در بازه های زمانی مشخص، به طور خودکار به ایمیل یا تلفن همراه شما ارسال می شود.

گزارش های چاپی

امکان چاپ انواع گزارشات و نمودارها از نتایج عملکرد شما فراهم می گردد

هشدار لحظه ای هنگام نارضایتی مشتریان

هشدارهای آنی

زمانی که تعداد بازخوردهای منفی و یا حتی مثبت، در یک موقعیت مشخص و در یک بازه زمانی، از میزان منطقی آن تجاوز کند، پیامی به طور خودکار برای شما ارسال می گردد.

ایمن در برابر نظرات و بازخوردهای نامعتبر

ایمن دربرابر ثبت بازخوردهای نامعتبر

ساختار سفارشی تنظیمات دستگاه، که منجر به فیلتر شدن تعداد دفعات متوالی فشردن کلیدها می شود، باعث اطمینان از صحت داده ها می گردد.

خانواده بزرگ رویال

شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران