هوشمندسازی سامانه کنترل و نظارت بر کیفیت خدمات فرودگاهی در فرودگاه‌های پرترافیک کشور

, , ,

مدیر راهبری مرکز ایمنی، عملیات اضطراری و نظارت بر کیفیت خدمات فرودگاهی شرکت فرودگاه‌ها از هوشمندسازی سامانه کنترل و نظارت بر کیفیت سرویس‌ها و خدمات فرودگاهی با استفاده از سامانه جامع و هوشمند پایش کیفیت خدمات فرودگاهی رویال خبر داد.

ادامه مطلب …