ارتقای شاخص رضایت مسافران با حدود دو میلیون بازخورد در فرودگاه های بین المللی کشور

, , ,

ارتقای شاخص رضایت مسافران با حدود دو میلیون بازخورد در فرودگاه های بین المللی کشور

مدیر راهبری مرکز ایمنی و عملیات اضطراری و نظارت بر کیفیت خدمات فرودگاهی از متوسط شاخص رضایت ۷۳.۳ درصدی مسافران در فرودگاه های بین المللی کشور در هشت ماه سال جاری از حدود دو میلیون بازخورد ثبت شده در سامانه هوشمند و جامع پایش کیفیت خدمات فرودگاهی رویال خبر داد.

ادامه مطلب …