آغاز همکاری شرکت فراز فنون و برج میلاد تهران

, ,

آغاز همکاری شرکت فرازفنون و برج میلاد تهران در خصوص استفاده از سامانه هوشمند پایش کیفیت خدمات سازمان و کسب و کار رویال

ادامه مطلب …