[breadcrumb]

ما نمیتوانیم چیزی که شما به دنبال آن هستید را پیدا کنیم. پیشنهاد می کنیم برای یافتن آنچه به دنبالش هستید ، جستجو کنید و در صورتی که در آدرسی جدید موجود باشد ، ما آن را برای شما پیدا می کنیم.

سامانه پایش رضایتمندی رویال در هفتمین نمایشگاه حمل و نقل ریلی

در هفتمین نمایشگاه حمل و نقل ریلی در خرداد ماه سال ۹۸، برخی از غرفه ها به ویژه غرفه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به منظور نظرسنجی از بازدیدکنندگان، از سامانه رضایت سنجی مشتریان رویال استفاده نمودند.

ادامه مطلب »