فلسفه سامانه رویال

بدون شک یکی از اصلی ترین ارکان در موفقیت یک سازمان یا کسب و کار، جلب رضایت مشتریان و کارمندان است. این مهم دست یافتنی نیست مگر به وسیله پایش مستمر سطح رضایت آنها تا بتوان بر اساس آن به برطرف کردن نقاط ضعف موجود اقدام نمود.

از روش های رایج سنجش رضایت مشتریان و کارمندان می توان به صندوق های پیشنهادات و انتقادات، فرم ها، سایت ها و نرم افزارهای نظرسنجی و … اشاره نمود که به دلایل متعدد از قبیل اتلاف زمان و هزینه، بیم افراد رای دهنده از شناسایی شدن، نیاز به بهره گیری از افراد متخصص از شروع فرآیند طراحی تا تحلیل نتایج و کاهش مشارکت، عدم حصول نتایج صحیح را در پی دارد.

با در نظر گرفتن تمامی این موارد، نیاز به یک سیستم مدرن و کارآمد، در زمینه رضایت سنجی به شدت احساس می شود. سیستمی که با صرف کمترین زمان و هزینه، تحلیلی لحظه ای با بیشترین سطح مشارکت و بدون اعمال سلیقه های شخصی ارائه دهد.

رویال با بهره گیری از طراحی دقیق سخت افزاری و به ویژه بکارگیری بهترین مواد اولیه در بخش های سخت افزاری و همچنین برنامه نویسی قابل اعتماد در بخش نرم افزاری به سامانه ای بی نظیر و کارایی بالا در زمینه ثبت و تحلیل میزان رضایت مشتریان و کارمندان در جهت ارتقای فروش و خدمات تبدیل شده است.

سیستم کلی کارکرد (Functionality)

سامانه پایش رضایتمندی مشتریان و کارمندان رویال از دو بخش اســاسی جمع آوری بازخوردها و پردازش وتحلیل نتایج تشکیــل مـی شود. فرآیند جمع آوری بازخوردها توسط ابزارهای گوناگونی مـاننـد کنـسول کلیـدی، کنـسول لمـسی، API اینـترنتی، API مـوبایلی، لینـک اختصاصی و … انجـــام مــی پذیـرد. بـه عبــارت دیــگر بـا استقــرار کنــسول های نـام بـرده شـده در محـل و درگــــاه های متــنوع مراجــعه مشتــریان بـه یـک سـازمان، ثبـت نظــرات و میــزان رضـایت آن هـا جمـــع آوری شـده و در بــانک هـای اطلاعـــاتی ذخیــره می گردد. فــرآیند پــردازش و تحلیـل نتایـج نیز از طـریق پنـل نـرم افـزاری جامع رویال بـه دو صــورت تحــت وب و مـوبایلی در قالب گــزارش هـای حــرفه ای و آنــالیزهای کارآمـد، قابـــل مشاهـده و بـــررسی مـی باشد؛که نـهایتا به کمـک آن مــی تـوان نقـاط قـوت و ضعـف مجمــوعه را شناسایی و مـوجبات افزایش رضایت و توسعه و پیشرفت کسب و کار را فراهم نمود.