شاخص رضایت Happy Index، نبض حیات هر کسب و کار

شاخص کلیدی عملکرد | KPI

شاخص کلیدی عملکرد(KPI)، یکی از مهم ترین شاخص‌های قابل اندازه‌گیری است که هم ‌اکنون برای سنجش میزان موفقیت عملکرد فرد، بخش، سازمان و یا شرکت ها در دستیابی به اهدافشان در نظر گرفته می‌شود؛ این شاخص کلیدی، یک متریک کسب و کار است که به منظور ارزیابی فاکتورهای ضروری برای موفقیت سازمان به کار گرفته می شود.

شاخص های کلیدی عملکرد (KPI) به شما کمک می کند اساسی ترین دارایی های سازمان خود یعنی کارکنان، رضایت ارباب رجوع و مشتریان خود را بهینه سازی کنید. این شاخص ها راهکار مؤثری برای رصد پیشرفت های تیم کاری خود در ارتباط با اهداف و فرآیندهای کسب و کار مانند منابع انسانی، پیشرفت های فروش، بازاریابی و یا اهداف فروش را فراهم می کند.

یکی از شاخص های کلیدی عملکرد که در سنجش رضایت پرسنل و ارباب رجوع مورد استفاده قرار میگیرد Happy Index میباشد.

شاخص رضایت | Happy Index

همان طور که می دانید یک پزشک برای پی بردن به سلامت یا عدم سلامت حال عمومی بیمار خود و تشخیص وضعیت او، یکی از مهم ترین کارهایی که انجام می دهد، اندازه گیری نبض بیمار است و سپس به جزئیات و موارد دیگر می پردازد.
بطور مشابه در سازمان ها و اصناف مختلف، رهبر یک سازمان و کسب و کار جهت اطلاع از سلامت و حال خوب مجموعه خود می بایست نبض سازمان خود که همان شاخص رضایتمندی مشتریان و کارمندان است را اندازه گیری کند. در واقع یکی از علائم مهم حیات هر کسب وکاری نبض آن یا شاخص رضایت می باشد.

شاخص رضایت