واحد بازرگانی رویال جهت انجام خدمات بهتر در سطح کشور، از اشخاص حقیقی و حقوقی جهت اخذ نمایندگی رویال در استان ها دعوت به همکاری مینماید.

جهت ثبت درخواست اخذ نمایندگی رویال از طریق فرم زیر اقدام فرمایید.