نصب سامانه پایش رضایتمندی مشتریان و کارمندان رویال در دفاتر پیشخوان خدمات دولت

[breadcrumb]
سامانه پایش رضایتمندی مشتریان و کارمندان رویال

همکاری شرکت فراز فنون و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در خصوص نصب سامانه پایش رضایتمندی مشتریان و کارمندان رویال در دفاتر پیشخوان خدمات دولت آغاز گردید .

این همکاری با تجهیز دفاتر پیشخوان دولت در سه استان تهران ، فارس و مرکزی به سامانه پایش رضایتمندی مشتریان و کارمندان رویال آغاز شده است که در ادامه کلیه دفاتر پیشخوان  شهرها و روستاهای سراسر کشور به این سامانه مجهز خواهند شد.